MTB Roemenië Inschrijven

 


Overeenkomst deelname MTB Roemenië 2019

Beste deelnemer,

Je staat op het punt om je in te schrijven voor onderstaand programma. Na onderstaande inschrijving ontvang je een bevestiging. Na deze bevestiging is je boeking definitief. Ook ontvang je binnenkort een factuur voor de aanbetaling (50%). De factuur voor het resterende bedrag (50%) dient uiterlijk 1 augustus 2019 voldaan te zijn. Mocht het programma onverhoopt niet doorgaan, dan ontvang je je aanbetaling uiteraard retour.

Ik, deelnemer(ster), verklaar deel te willen nemen aan de MTB Roemenië 2019, die gehouden wordt van 14-09-2019 t/m 21-09-2019.

KLEDING
De fietsteam kleding van Hiking & Adventures is van het merk AGU.

Mijn wielershirt maat is

Mijn wielerbroek maat is

VERZEKERING

GEZONDHEID EN VOEDING
Dieet/Allergieen

Vul hier onder eventuele bijzonderheden in:

VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van de Stichting Hiking en Adventures staan vermeld op onze site: www.hiking-adventures.nl/algemene-voorwaarden/
Lees deze tevoren goed door.

Onderstaande aanvullende voorwaarden gelden boven onze algemene voorwaarden en andere bepalingen in onze reisinformatie:
* Bij de bevestiging van je inschrijving ontvang je een aanbetalingsfactuur t.w.v. 50% van de totale reissom welke uiterlijk 1 januari 2019 voldaan dient te worden.
* Zo'n 2 maanden voor vertrek ontvang je de factuur voor het resterende bedrag van de reissom welke uiterlijk voor 1 augustus 2019 voldaan dient te worden.
* Op deze reis zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing, welke te lezen zijn in de algemene voorwaarden van de Stichting Hiking & Adventures. Lees deze goed door en verzeker je tegen annuleringskosten met een annuleringsverzekering.
Akkoord aanvullende voorwaarden:

VALIDITEITSVERKLARING
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De deelnemer verklaart hierbij:
1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld.
3 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
4 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
Akkoord validiteitsverklaring :

BETALING
Ik wil de rekening in: betalen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je die hieronder plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Team Hiking & Adventures
(Peter,Wilbert,Joost,Hans,Micha,Rob en Herman)