Bushcraft Inschrijven 2021

      


Overeenkomst deelname Bushcraft Weekend 28 - 30 mei 2021

Beste deelnemer,

Je staat op het punt om je in te schrijven voor onderstaand programma. Na onderstaande inschrijving ontvang je een bevestiging en een factuur. Na deze bevestiging en na betaling van de factuur is je aanmelding definitief.

Ik, ondergetekende deelnemer(ster), verklaar deel te willen nemen aan het Bushcraft weekend, dat gehouden wordt 28 tot en met 30 mei 2021.

GEZONDHEID EN VOEDING
Dieet/Vegetarisch

Vul hier onder eventuele bijzonderheden in:

VOORWAARDEN
De voorwaarden voor dit weekend staan op onze site: https://www.hiking-adventures.nl (onder de knop Bushcraft). Lees deze tevoren goed door.

Deze overeenkomst met de Stichting Hiking & Adventures is:
Inclusief:
• 2 overnachtingen in prachtig bos (sanitair aanwezig)
• uitrusting: bushcraftmes, firesteel, kompas, kaarthoekmeter en kaart
• begeleiding door gecertificeerd Hike & Survival Instructeurs: Micha de Heus en Joost Ruijter
• Diner, ontbijt en lunches.

VALIDITEITSVERKLARING
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De deelnemer verklaart hierbij:
1 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de Stichting Hiking & Adventures (de organisator van dit Bushcraftweekend) te hebben gemeld.
2 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
3 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
Akkoord validiteitsverklaring :

Alle bijzonderheden, updates en laatste nieuws over het Bushcraftweekend kun je vinden op onze site: www.hiking-adventures.nl
Houd deze site dus in de gaten!

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je die hieronder plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Hiking & Adventures,
Team Bushcraft
Micha en Joost.