Algemene regels & voorwaarden voor het Bushcraft weekend Terschelling 2024,

Stichting Hiking & Adventures

Ik ga akkoord met de voorwaarden Bushcraftweekend op 10 – 12 mei  2024.
1. Bij aankomst aanmelden bij de organisatie.
2. Parkeren van auto’s en aanhangwagens op de aangewezen parkeerplaatsen.
3. Vuur maken alleen op de aangewezen centrale stookplaatsen in vuurschalen of branders – dus van de grond. Laat geen schroeiplekken achter. Kleine houtvuren zijn toegestaan, tenzij een algemeen stookverbod van kracht is. Brandhout mag alleen worden gesprokkeld (niet uit de houtwallen). In geen geval mogen bomen (ook geen dode) worden gekapt of anderszins beschadigd.
4. Stookhout bij voorkeur zelf meebrengen. De organisatie van het Bushcraftweekend brengt ook hout mee voor een centraal vuur en workshops , maar op=op. Per terrein kunnen er regels over sprokkelen/hakken/zagen zijn. Is het toegestaan, dan alleen dood hout gebruiken en levend hout laten staan.
5. Niet graven op het terrein.
6. Afval dient (gescheiden) aangeboden te worden en in de daarvoor bestemde containers op het kampeerterrein gedeponeerd te worden. Groot afval (tent, stoel, etc.) zelf afvoeren.
7. Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein.
8. Van 23.00 tot 07.00 uur is het rustig op het hele terrein.
9. Kampeerders/gasten dienen alle aanwijzingen van de organisatie, gegeven met het oog op de orde en veiligheid, op te volgen.
10. Wees matig met alcohol.
11. Wij zijn een groot voorstander van het ‘leave no trace’ principe, dus graag het afval gesorteerd op soort in de containers dumpen en je slaapplek goed opruimen. Zorg dat alles wat je meeneemt, ook weer mee terug gaat, zodat we geen sporen achterlaten op het terrein.
12. Je bent pas definitief ingeschreven voor het Bushcraftweekend als je deelnamegeld binnen is op de bankrekening de STO-garant. Zie onze site voor nadere uitleg hierover.
13. Mocht je door welke oorzaak dan ook moeten afhaken, dan is het bewijs van deelname overdraagbaar aan een bevriende collega of een collega op de reservelijst (zolang de voorraad strekt) tot uiterlijk 1 april 2024 te 23.00 uur, minus administratiekosten van € 25,- per persoon.
14. De deelnemer gaat akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van het Bushcraftweekend en de Stichting Hiking & Adventures zonder daarvoor vergoeding te kunnen claimen. Een deelnemer die kan aangeven dat dit vanwege omstandigheden niet gewenst is, dient dit uitdrukkelijk vooraf te melden bij de organisatie.
15. De organisatie (Stichting Hiking & Adventures) van het Bushcraftweekend kan, indien het evenement door overmacht niet plaats kan vinden, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
16. Bij afgelasting van het Bushcraftweekend door overmacht zal indien mogelijk een nieuwe datum worden vastgesteld. Als dat niet mogelijk is zal de eerstvolgende editie dan een jaar later plaatsvinden.
17. Deelname aan het Bushcraftweekend is geheel op eigen risico. Het is niet mogelijk Stichting Hiking & Adventures, workshopgevers of de exploitant/beheerder van het terrein aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg van deelname aan het Bushcraftweekend.
18. Op een Bushcraftweekend kun je vaardigheden leren waarvan het uitoefenen in Nederlandse natuurgebieden verboden kan zijn (denk aan het maken van een kampvuur, het leggen van strikken of het plukken van eetbare paddestoelen). Deelnemers worden dringend verzocht altijd de lokale wetgeving alsmede afwijkende terreinregels te respecteren en zijn verantwoordelijk voor hun eigen acties.
19. De deelnemer dient op de juiste manier om te gaan met de door de organisatie verstrekte materialen en dient daartoe de regels en aanwijzingen op te volgen van de organisatie. Indien een deelnemer onzorgvuldig omgaat met de door de organisatie verstrekte materialen en er ontstaat schade, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de vergoeding van deze schade.
20. Bij vertrek gaarne afmelden.
21. Door in te schrijven voor het Bushcraftweekend (georganiseerd door de stichting Hiking & Adventures) gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.

==================

H & A 2024