Inschrijven C2C Engeland


Overeenkomst deelname ATB Coast to Coast Engeland 2021

Prijs €1275,-

Beste deelnemer,

Je staat op het punt om je in te schrijven voor onderstaand programma. Na onderstaande inschrijving ontvang je een bevestiging. Na deze bevestiging is je boeking definitief. Ook ontvang je binnenkort een factuur voor de aanbetaling van €350,- welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Het restantbedrag kan in twee termijnen worden betaald, de 1e termijn dient uiterlijk 1 februari 2021 voldaan te worden. De factuur voor het resterende bedrag dient uiterlijk 1 april 2021 voldaan te zijn. Mocht het programma onverhoopt niet doorgaan, dan ontvang je je aanbetaling uiteraard retour.

Er is plaats voor 10 deelnemers. e.e.a. op volgorde van binnenkomst.

Ik, deelnemer(ster), verklaar deel te willen nemen aan de ATB Coast to Coast Engeland, die gehouden wordt van 24-06-2021 t/m 30-06-2021.

Prijs € 1275,-

Mijn shirtmaat is

Mijn broekmaat is

ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING

REISVERZEKERING

GEZONDHEID EN VOEDING
Dieet/Allergieen

Vul hier onder eventuele bijzonderheden in:

VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van de Stichting Hiking en Adventures staan vermeld op onze site: www.hiking-adventures.nl/algemene-voorwaarden/
Lees deze tevoren goed door.

Onderstaande aanvullende voorwaarden gelden boven onze algemene voorwaarden en andere bepalingen in onze reisinformatie:
* Bij de bevestiging van je inschrijving ontvang je een aanbetalingsfactuur t.w.v. €350,- welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Het restantbedrag kan in twee termijnen worden betaald, de 1e termijn dient uiterlijk 1 februari 2021 voldaan te worden.
* Zo'n 2 maanden voor vertrek ontvang je de factuur voor het resterende bedrag van de reissom welke uiterlijk voor 1 april 2021 voldaan dient te worden.
* Op deze reis zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing, welke te lezen zijn in de algemene voorwaarden van de Stichting Hiking & Adventures. Lees deze goed door en verzeker je tegen annuleringskosten met een annuleringsverzekering.
Akkoord aanvullende voorwaarden:

ORGANISATIE
Ik maak deel uit van de organisatie:

VALIDITEITSVERKLARING
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De deelnemer verklaart hierbij:
1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld.
3 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
4 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
Akkoord validiteitsverklaring :

BETALING
Ik wil de rekening in: betalen.

NEDERLANDSE POLITIEBOND
Ik ben:

Alle bijzonderheden van de tocht en de data van de trainingen kun je op onze site: www.hiking-adventures.nl vinden.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je die hieronder plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Team Hiking & Adventures
nd Peter Voogt en Joost Ruijter