Overeenkomst deelname Fjallraven Classic 2023

  Prijs €795,-

  Beste deelnemer,

  Je staat op het punt om je in te schrijven voor onderstaand programma. Na onderstaande inschrijving ontvang je een factuur voor de aanbetaling (€195,-), deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Na deze bevestiging en betaling van je aanbetaling is je boeking definitief. Het restant bedrag voor deze reis kan in twee termijnen van €300,- worden betaald, de 1e termijn dient uiterlijk 1 april 2023 voldaan te zijn. Het resterende bedrag van €300,- dient uiterlijk 1 juni 2023 voldaan te zijn.

  Ik, deelnemer(ster), verklaar deel te willen nemen aan de Fjallraven Classic, die gehouden wordt van 9-08-2023 t/m 16-08-2023.

  Prijs € 795,-
  (exclusief vliegreis, indicatie kosten ongeveer €600,-)

  VERZEKERING

  GEZONDHEID EN VOEDING
  Dieet/Allergieen

  Vul hier onder eventuele bijzonderheden in:

  VOORWAARDEN
  De algemene voorwaarden van de Stichting Hiking en Adventures staan vermeld op onze site: www.hiking-adventures.nl/algemene-voorwaarden/
  Lees deze tevoren goed door.

  Onderstaande aanvullende voorwaarden gelden boven onze algemene voorwaarden en andere bepalingen in onze reisinformatie:
  * Bij de bevestiging van je inschrijving ontvang je een aanbetalingsfactuur t.w.v. €195,- welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Het restantbedrag kan in twee termijnen van elk €300,- worden betaald, de 1e termijn dient uiterlijk 1 april 2023 voldaan te worden.
  * Zo'n 3 maanden voor vertrek ontvang je de factuur voor het resterende bedrag van de reissom welke uiterlijk voor 1 juni 2023 voldaan dient te worden.
  * Op deze reis zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing, welke te lezen zijn in de algemene voorwaarden van de Stichting Hiking & Adventures. Lees deze goed door en verzeker je tegen annuleringskosten met een annuleringsverzekering.
  Akkoord aanvullende voorwaarden:

  ORGANISATIE
  Ik maak deel uit van de organisatie:

  VALIDITEITSVERKLARING
  Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  De deelnemer verklaart hierbij:
  1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld.
  3 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  4 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
  Akkoord validiteitsverklaring :

  AANSCHAFFEN SCHOENEN
  Op de eerste trainingsdag gaan we langs een buitensportzaak in Apeldoorn. Daar kun je schoenen aanschaffen. Hieronder kan je aangeven of je wel of geen belangstelling voor de aanschaf van schoenen heb.
  Ik heb

  Alle bijzonderheden van de tocht en de data van de trainingen kun je op onze site: www.hiking-adventures.nl vinden.

  Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je die hieronder plaatsen.

  Met vriendelijke groet,

  Team Hiking & Adventures
  (nd. Hans en Joost)