Overeenkomst deelname Kano tocht Zweden 2023

  Prijs €695,-

  Beste deelnemer,

  Je staat op het punt om je in te schrijven voor onderstaand programma. Na onderstaande inschrijving ontvang je een bevestiging. Na deze bevestiging is je boeking definitief. Ook ontvang je binnenkort een factuur voor de aanbetaling (€95,-) van deze reis welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Het overige deel van de reissom kan in twee termijnen betaald worden. De 1e termijn dient voor 1 maart 2023 betaald te worden en de 2e termijn voor 1 april 2023. Mocht het programma onverhoopt niet doorgaan, dan ontvang je je betaling uiteraard retour, met uitzondering van reeds gemaakte kosten.

  Ik, deelnemer(ster), verklaar deel te willen nemen aan de Kano tocht Zweden, die gehouden wordt van 31-05-2023 t/m 7-06-2023.

  Prijs € 695,-

  Mijn shirtmaat is

  ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING

  REISVERZEKERING

  GEZONDHEID EN VOEDING
  Dieet/Allergieen

  Vul hier onder eventuele bijzonderheden in:

  VOORWAARDEN
  De algemene voorwaarden van de Stichting Hiking en Adventures staan vermeld op onze site: www.hiking-adventures.nl/algemene-voorwaarden/
  Lees deze tevoren goed door.

  Onderstaande aanvullende voorwaarden gelden boven onze algemene voorwaarden en andere bepalingen in onze reisinformatie:
  * Op deze reis zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing, welke te lezen zijn in de algemene voorwaarden van de Stichting Hiking & Adventures. Lees deze goed door en verzeker je tegen annuleringskosten met een annuleringsverzekering.
  Akkoord aanvullende voorwaarden:

  ORGANISATIE
  Ik maak deel uit van de organisatie:

  VALIDITEITSVERKLARING
  Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  De deelnemer verklaart hierbij:
  1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld.
  3 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  4 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
  Akkoord validiteitsverklaring :

  Alle bijzonderheden van de tocht en de data van de trainingen kun je op onze site: www.hiking-adventures.nl vinden.

  Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je die hieronder plaatsen.

  Met vriendelijke groet,

  Team Hiking & Adventures
  nd Joost Ruijter.