Kano Zweden inschrijven


  Overeenkomst deelname Kano tocht Zweden 2022

  Prijs €695,-

  Beste deelnemer,

  Je staat op het punt om je in te schrijven voor onderstaand programma. Na onderstaande inschrijving ontvang je een bevestiging. Na deze bevestiging is je boeking definitief. Ook ontvang je binnenkort een factuur voor de aanbetaling van €350,- welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. De factuur voor het resterende bedrag dient uiterlijk 1 maart 2022 voldaan te zijn. Mocht het programma onverhoopt niet doorgaan, dan ontvang je je aanbetaling uiteraard retour, met uitzondering van reeds gemaakte kosten.

  STO-GARANT
  Deze reis valt onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Hiking & Adventures, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Hiking & Adventures niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

  1e termijn: Aanbetaling €345,- te betalen binnen 14 dagen
  2e termijn €350,- te betalen voor 1 april 2022

  Ik, deelnemer(ster), verklaar deel te willen nemen aan de Kano tocht Zweden, die gehouden wordt van 1-06-2022 t/m 7-06-2022.

  Prijs € 695,-

  Mijn shirtmaat is

  ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING

  REISVERZEKERING

  GEZONDHEID EN VOEDING
  Dieet/Allergieen

  Vul hier onder eventuele bijzonderheden in:

  VOORWAARDEN
  De algemene voorwaarden van de Stichting Hiking en Adventures staan vermeld op onze site: www.hiking-adventures.nl/algemene-voorwaarden/
  Lees deze tevoren goed door.

  Onderstaande aanvullende voorwaarden gelden boven onze algemene voorwaarden en andere bepalingen in onze reisinformatie:
  * Bij de bevestiging van je inschrijving ontvang je een aanbetalingsfactuur t.w.v. €350,- welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Het restantbedrag dient uiterlijk 1 maart 2022 voldaan te worden.
  * Op deze reis zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing, welke te lezen zijn in de algemene voorwaarden van de Stichting Hiking & Adventures. Lees deze goed door en verzeker je tegen annuleringskosten met een annuleringsverzekering.
  Akkoord aanvullende voorwaarden:

  ORGANISATIE
  Ik maak deel uit van de organisatie:

  VALIDITEITSVERKLARING
  Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  De deelnemer verklaart hierbij:
  1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld.
  3 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  4 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
  Akkoord validiteitsverklaring :

  BETALING
  Ik wil de rekening in: betalen.

  NEDERLANDSE POLITIEBOND
  Ik ben:

  Alle bijzonderheden van de tocht en de data van de trainingen kun je op onze site: www.hiking-adventures.nl vinden.

  Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je die hieronder plaatsen.

  Met vriendelijke groet,

  Team Hiking & Adventures
  nd Micha de Heus.