Overeenkomst deelname Madeira 2021

  Beste deelnemer,

  Je staat op het punt om je in te schrijven voor onderstaand programma. Na onderstaande inschrijving ontvang je een bevestiging. Na deze bevestiging is je boeking definitief. Ook ontvang je binnenkort een factuur voor de aanbetaling (50%) deze dient voor 1 januari 2021 te zijn voldaan. De factuur voor het resterende bedrag (50%) dient uiterlijk 1 maart 2021 voldaan te zijn. Mocht het programma onverhoopt niet doorgaan, dan ontvang je je aanbetaling uiteraard retour.

  Ik, deelnemer(ster), verklaar deel te willen nemen aan de Madeira wandelreis, die gehouden wordt van 1-05-2021 t/m 8-05-2021.

  Prijs € 750,-
  (exclusief vliegreis, indicatie kosten ongeveer €350,-)

  Mijn shirtmaat is

  Mijn jasmaat is

  VERZEKERING

  GEZONDHEID EN VOEDING
  Dieet/Allergieen

  Vul hier onder eventuele bijzonderheden in:

  VOORWAARDEN
  De algemene voorwaarden van de Stichting Hiking en Adventures staan vermeld op onze site: www.hiking-adventures.nl/algemene-voorwaarden/
  Lees deze tevoren goed door.

  Onderstaande aanvullende voorwaarden gelden boven onze algemene voorwaarden en andere bepalingen in onze reisinformatie:
  * Bij de bevestiging van je inschrijving ontvang je een aanbetalingsfactuur t.w.v. 50% van de totale reissom welke uiterlijk 1 januari 2021 voldaan dient te worden.
  * Zo'n 2 maanden voor vertrek ontvang je de factuur voor het resterende bedrag van de reissom welke uiterlijk voor 1 maart 2021 voldaan dient te worden.
  * Op deze reis zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing, welke te lezen zijn in de algemene voorwaarden van de Stichting Hiking & Adventures. Lees deze goed door en verzeker je tegen annuleringskosten met een annuleringsverzekering.
  Akkoord aanvullende voorwaarden:

  ORGANISATIE
  Ik maak deel uit van de organisatie:

  VALIDITEITSVERKLARING
  Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  De deelnemer verklaart hierbij:
  1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld.
  3 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  4 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
  Akkoord validiteitsverklaring :

  BETALING
  Ik wil de rekening in: betalen.

  AANSCHAFFEN SCHOENEN
  Op de eerste trainingsdag gaan we langs een buitensportzaak in Apeldoorn. Daar kun je schoenen aanschaffen. Hieronder kan je aangeven of je wel of geen belangstelling voor de aanschaf van schoenen heb.
  Ik heb

  Alle bijzonderheden van de tocht en de data van de trainingen kun je op onze site: www.hiking-adventures.nl vinden.

  Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je die hieronder plaatsen.

  Met vriendelijke groet,

  Team Hiking & Adventures
  (Hans,Micha,Joost,Herman,Peter,Rob,Wilbert, Jim en Michel)